Gunilla Svanfeldt

Logotyp, grafisk profil och visitkort.

Gunilla Svanfeldt är teknikinformatör och hjälper företag med metoder, kunskap och erfarenheter kring manualer och teknisk dokumentation. Hon tar fram lathundar, instruktioner och utbildar företag i systematik i dokumentationsarbetet.

Fasonera har hjälpt Gunilla Svanfeldt att ta fram grafisk profil, logotyp och visitkort. Hon var ute efter ett koncept som visar på struktur och teknik, kombinerat med inslag från naturen.

I centrum för designkonceptet ligger en förenkling av det gyllene snittet. Det blir också den logotyp/signatur som Gunilla använder sig av. Från det gyllene snittet lånar vi kantiga former och sneda streck. I formen hittar vi en stiliserad svan och bokstaven G som båda återfinns i hennes namn.

Utifrån den centrala formen har Fasonera levererat en full grafisk manual med teckensnitt, färger och tillämpningar i text, tabeller och rapporter.

Läs mer om Gunilla Svanfeldt.

"Peter har lyhört lyssnat till mina önskemål och tolkat min verksamhets strävan och värdegrund i ett bildspråk som jag känner representerar mig till fullo. Arbetet har skett i dialog mellan oss båda och Peter har generöst delat mig sig av sin erfarenhet och kunskap kring användningen av den grafiska profilen."
Gunilla Svanfeldt