Fredens Hus

Hemsida, grafisk profil, trycksaker, utställningsdesign, infografik och kommunikationsplanering

Fredens Hus är ett modernt och upplevelsebaserat museum om fred och mänskliga rättigheter och ligger på Uppsala slott. Genom pedagogisk verksamhet och utställningar med fokus på barn och unga motverkar man rasism, våld, fördomar och intolerans. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå, att lösa konflikter i vardagen och att träna dialog istället för våld.

Fasonera stöttar Fredens Hus löpande med formgivning och kommunikationsplanering. Det handlar om produktion av trycksaker och annonser, tryck och digitalt material för utställningar och textproduktion för sociala medier. Fasonera har designat Fredens Hus hemsida och grafiska profil.

Fredens Hus uttryck är ungdomligt och aktivistiskt. Budskapen handlar ofta om att provocera och väcka uppmärksamhet i alltifrån annonser till skolworkshops. Formspråket, med den oranga signalfärgen i fokus, anspelar på kontraster och autencitet.

Läs mer om Fredens Hus.