Folder Trycksak

Infranord

Infranord

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden. Verksamheten kännetecknas av järnvägskunskap, säkerhet, hållbarhet och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare.

Fasonera hjälper Infranord löpande med grafisk formgivning av trycksaker, annonser, resultatrapporter och bildhantering.

Under 2019 producerar Fasonera Infranords medarbetartidning Bandelen med utgivning varje vecka. Till Bandelen jobbar jag även med redaktionell planering och content.

Läs mer om Infranord.