Gunilla Svanfeldt

Gunilla Svanfeldt är teknikinformatör och hjälper företag med metoder, kunskap och erfarenheter kring manualer och teknisk dokumentation. Hon tar fram lathundar, instruktioner och utbildar företag i systematik i dokumentationsarbetet.

Fasonera har hjälpt Gunilla Svanfeldt att ta fram grafisk profil, logotyp och visitkort. Hon var ute efter ett koncept som visar på struktur och teknik, kombinerat med inslag från naturen.

I centrum för designkonceptet ligger en förenkling av det gyllene snittet. Det blir också den logotyp/signatur som Gunilla använder sig av. Från det gyllene snittet lånar vi kantiga former och sneda streck. I formen hittar vi en stiliserad svan och bokstaven G som båda återfinns i hennes namn.

Utifrån den centrala formen har Fasonera levererat en full grafisk manual med teckensnitt, färger och tillämpningar i text, tabeller och rapporter.

Läs mer om Gunilla Svanfeldt.

"Peter har lyhört lyssnat till mina önskemål och tolkat min verksamhets strävan och värdegrund i ett bildspråk som jag känner representerar mig till fullo. Arbetet har skett i dialog mellan oss båda och Peter har generöst delat mig sig av sin erfarenhet och kunskap kring användningen av den grafiska profilen."

- Gunilla Svanfeldt