Hemsida Webbplats Fredens Hus Uppsala

Fredens Hus

Fredens Hus

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap. Fredens Hus är en  ideell förening som ligger på Uppsala slott.

Fasonera stöttar Fredens Hus löpande med formgivning och kommunikationsplanering. Det handlar om produktion av trycksaker och annonser, tryck och digitalt material för utställningar och textproduktion för sociala medier. Fasonera har designat Fredens Hus hemsida och grafiska profil.

Fredens Hus uttryck är ungdomligt och aktivistiskt. Budskapen handlar ofta om att provocera och väcka uppmärksamhet i alltifrån annonser till skolworkshops. Formspråket, med den oranga signalfärgen i fokus, anspelar på kontraster och autencitet.

Läs mer om Fredens Hus.